Μάρτιο του 2013 διοργανώθηκε η έκθεση "Κερνάμε Ελλάδα" στην πλατεία του Κιλκίς.